Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2022

Publisert

Sykefraværstallene ble ikke like preget av korona i 2. kvartal 2022, som i første kvartal samme år. I 2. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,3 prosent. Endringen av det totale sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før ble på 3,1 prosent.

For transporttjenester og lagring gikk legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2022 tilbake i forhold til 1. kvartal 2022, fra 7,3 til 6,1.

Sykefraværet i 2. kvartal 2021 lå på 5,7. Endring i sykefraværsprosenten sammenlignet med 2. kvartal 2021 er på 7,0. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: