Viktig samtale om handlingsplan for transportbransjen

Publisert

I regi av NHO Logistikk og Transport møttes i dag representanter fra Regjeringen, Politiet og flere av våre medlemsbedrifter i NHO-huset på Majorstuen. Møtet ble initiert på bakgrunn av Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som ble varslet i januar og lagt fram 1. oktober 2022.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen (AP), redegjorde for den handlingsplanen som nå er lagt frem. Lenke til rapporten her .
Innenfor transport er det i all hovedsak innenfor varebilsegmentet vi ser de største utfordringene. I planen er det lagt frem forslag til målrettede tiltak. Foruten utfordringer innen varebilsegmentet er rekruttering av sjåfører noe som næring og myndigheter må se på som en viktig oppgave.

Christina Rooth, næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, fulgte opp med å legge frem arbeidet med veilederen Forebygging av kriminalitet i varebilbransjen, og informerte om systematiske utfordringer med kriminalitet i denne bransjen.
Politiet jobber tett med de største aktørene i bransjen. Politiet deltar også ved ulike konferanser og seminarer for å informere og styrke innsatsen innen varebilsegmentet.
Møtet ble avsluttet med en runde rundt bordet.

- I all hovedsak relativt sterk enighet om utfordringene og aktuelle tiltak, sier Are Kjensli etter møtet. Det er positivt at vi sammen med bransjen har en god dialog med myndighetene i dette arbeidet.

Forebygging av kriminalitet i varebilsegmentet

Veileder fra politiet: Råd og tiltak for hovedleverandører og oppdragsgivere

Veilederen belyser de forskjellige risikofaktorene, samt kommer med råd om hvordan næringen selv kan bidra til å forebygge for kriminalitet.

Vårt samfunnsansvar

Vi arbeider fortløpende med tiltak for å sikre en redelig og  sikker transport- og logistikkbransje.

På vår temaside finner du bl.a. vår plakat om samfunnsansvar, krav til leverandører, rapport om de faktiske foholdene i transportbransjen og en e-guide for transportbestilling.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: