Høringssvar knyttet til utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt

Publisert

Martin Berntzen Often har avgitt høringssvar til tolletaten på vegne av NHO Logistikk og Transport.

Tolletatens digitaliseringsreform Digitoll kommer stadig nærmere. Rett før sommeren kom etaten med en ny høring, med svarfrist den 30 august. NHO LT har gitt svar til høringen, og her følger en kort oppsummering av det vi har valgt å fokusere på.

Det viktigste som fremkommer i høringen, er at avviklingen av direktekjøringsordningen utsettes til våren 2025. Dette hadde tidligere blitt signalisert, men ikke bekreftet, og er på mange måter en lettelse. Tidligere var avviklingen satt til høsten 2023, og det er ikke så veldig lenge til.

Høringen skulle egentlig ha blitt publisert i overgangen 2022/2023, men har dessverre blitt utsatt en rekke ganger. Beskjeden vi fikk fra Tolletaten var at høringen var ment å blant annet dekke de praktiske utfordringene som oppstår i Digitoll, og hvordan disse skal løses. Høringen dekket imidlertid lite av dette, og legger opp til en ny høring om temaet i 2024. Denne utsettelsen gjør det vanskelig for bransjen å tilpasse seg reformen. Det er viktig å ha klarhet i hva som skal gjøres i praksis, og kanskje spesielt hva som skjer i tilfellene hvor noe går galt. Selv den perfekte bedrift vil oppleve avvik, og den følgende avvikshåndteringen må være på plass før reformen kan utprøves i praksis. På den digitale fronten er også dessverre mye uavklart, noe som gjør det å tilpasse seg desto vanskeligere.

Som resultat av dette har NHO LT valgt å anbefale at avviklingsdatoen utsettes ytterligere. Etter vårt syn må høringsarbeidet være ferdigstilt, før man kan sette en dato for avvikling. Reformen må være klar i sin helhet før bransjen kan forventes å tilpasse seg til den.

 

Les høringssvaret her (pdf)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: