Konstituerende møte i NHO LT Sjø og Havn

Publisert

Nå er styret til NHO LT Sjø og Havn konstituert og Derya C. Inan er klar til å ta fatt på det videre arbeidet.

Torsdag 14.september ble det gjennomført konstituerende styremøte i NHO LT Sjø og Havn. - Styret har fått en god start, vi har en ambisjon om å utvikle bransjen. Vi har blitt enige om mulige fokusområder som vi tar med oss til strategisamlingen i februar, sier styreleder Tore Lundestad, Havnedirektør i Borg Havn.

Torsdag 1. juni gikk startskuddet for NHO LT Sjø og Havn, og nå var det altså duket for det konstituerende styremøtet.

Styret som består av Tore Lundestad (Borg Havn IKS), Herman Høyskel (Hevold Group), Martina Engen (DFDS Logistics), Børge Edvardsen Klingan (Narvik Havn KF), Dag Øyvind Lyngre (Greenport Services) møttes i NHO-huset, hvor de sammen med representanter fra NHO LTs administrasjon blant annet fikk en orientering fra SINTEF-forsker Susanne Jørgensen, som har flere års erfaring med omstilling av havner, bl.a. gjennom ACES-prosjektet, der også NHO LT deltar. 

- Vi gleder oss til å sette i gang arbeidet. Styret har mye engasjement og kompetanse som er viktig når vi skal ta fatt på det grønne skiftet, gode mobilitetsløsninger og innovasjon og teknologi, sier næringspolitisk rådgiver Derya C. Inan som vil ha ansvar for arbeidet med Sjø og Havn fremover.

Det endelige arbeidet vil begynne i februar. Tilbudet til medlemmene i sjø og havn vil nå bli styrket. - Vi har jobbet lenge med å styrke tilbudet til medlemmene innen sjø og havn. Når styret nå er på plass, ligger forholdene til rette for en satsing på dette området, sier adm. direktør i NHO LT, Are Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: