Om direktekjøringsordningen, Digitoll og veien fremover

Publisert

Vi har kommet så langt nå, at det ikke lenger kan være tvil om at tollreformen med avvikling av direktekjøring og etablering av Digitoll i spissen, vil bli innført. Spørsmålet er kun hvordan og etter hvilken timeplan gjennomføringen blir effektuert.

Vi har tidligere skrevet om direktekjøringsordningen, og den foreslåtte gjennomføringsplanen. Artikkelen kan du lese her.

I 2022 ble det gjennomført en rekke høringer om temaet, med annonsering av nye forskrifter for tollavgiftsloven og vareførselsloven før sommeren, nye regler om tollrepresentant og innførselsfullmakt i august, og gjennomføringsplanen for avviklingen av direktekjøringsordningen i september.
Se våre høringssvar i faktaboksen nedenfor.

Vi tror at digitalisering av tollprosessene på sikt vil komme næringslivet til gode. Utfordringen ligger først og fremst i veien frem til et fungerende sluttresultat.


Hva sier vi?

NHO LT har kommet med to hovedbudskap i vår kommunikasjon med Tolletaten:

 1. Digitaliseringsreformen må utvikles og innføres i tett samarbeid med næringslivet.

  Tolletaten og næringslivet har et felles ønske om et smidig og effektivt system. Samtidig er insentivene forskjellige for partene. Der vi ønsker en overgangsprosess som gir god tid til tilpasning og feilhåndtering, er etaten først og fremst underlagt statens fremdriftsplan. Selv om Tolletaten i stor grad har vist seg lydhøre ovenfor de utfordringene vi legger frem, er de også avhengig av en tidsplan som er politisk håndterlig.

  Resultatet har blitt en rekke ressursmøter mellom tolletaten og næringslivet, møter og samtaler. I tillegg har etaten besøkt noen av NHO LTs medlemsbedrifter, for å få et bedre innblikk i de praktiske utfordringene som vil følge av reformen. Det har også blitt organisert møter med flere systemleverandører.

  Dette samarbeidet har vært effektivt, og etaten har vist stor forståelse og samarbeidsvilje ovenfor våre bekymringer. Samtidig møter de oss ikke på alt, Tolletaten er til syvende og sist fokusert på sikkerhet og kontroll, og ikke så mye på næringslivets kostnader.


 2. Avviklingen av direktekjøringsordningen kan ikke gjennomføres før det digitale sporet er på plass, og først etter at næringslivet har fått tilstrekkelig tid til å teste de digitale løsningene.

  Avvikling den 1.1. 2023 var åpenbart altfor tidlig, noe etaten tok til seg nokså raskt. Den i etterkant foreslåtte avviklingsdatoen september/oktober 2023 gir heller ikke tilstrekkelig handlingsrom. I høringssvaret NHO LT ga til gjennomføringsplanen, gjorde vi det tydelig at en avvikling, etter vårt syn, ikke vil være mulig å gjennomføre før tidligst den 1.1.2025. Dette er noe vi har gjentatt til det kjedsommelige i en rekke fora.

  Den 1. januar 2025 er den endelige innføringsdatoen for den digitale melde- og opplysningsplikten. Etter vårt syn er det ikke forsvarlig å avvikle direktekjøringsordningen før dette arbeidet er ferdigstilt. Om ikke alle er digitale, er ingen digitale, og dette gjelder også for tollprosessene.

  Her fikk en utsatt frist til tidligst 1. januar 2025 støtte av et overveldende antall næringslivsaktører. Over 30 høringssvar ble gitt, med bred enighet om når og hvordan gjennomføringen bør effektueres.

Tolletatens vei fremover

Etter høringen i september 2022, var den videre planen at etaten skulle ta til seg de kommentarene som kom, og presentere en ny plan til høring i desember. Her var det også forventet at etaten skulle komme med en ny dato for avviklingen av direktekjøringsordningene.
Dessverre ble dette utsatt, og ny planlagt dato falt til slutt på den 31. januar 2023. Dette har å gjøre med at Tolletaten trenger godkjennelse fra Finansdepartementet for en ny gjennomføringsplan, og denne godkjenningen har latt vente på seg.

Forsinkelsene har strukket seg enda lenger enn vi hadde regnet med, og høringen vil nå først komme i mars. Dette er farlig nært den nåværende avviklingsdatoen i sept/okt 2023. Forhåpentligvis betyr dette at fristen vil utsettes, og da sannsynligvis til den 1. januar 2025, men det er ikke noe vi kan være sikre på. Finansdepartementet gir ikke mange tanker til bransjens utfordringer. Her er det helt andre insentiver som styrer prosessen. Det vil imidlertid være uvanlig om departementet velger å overstyre sin egen etats gjennomføringsplan.


Hvor vi står nå?

Vi vet på nåværende tidspunkt frustrerende lite om prosessen videre. Hva som skal skje, når og hvordan; alt dette var ment å fremmes som del av høringen. Inntil planen godkjennes av Finans, og publiseres, sitter vi i en slags limbo. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at Digitoll vil bli innført, og at direktekjøringsordningen vil bli avviklet.

Samtidig er det allerede nå steg alle kan ta. Kommunikasjon med ens systemleverandører er særlig viktig, og arbeidet med å informere kunder og samarbeidspartnere om utviklingen bør påbegynnes så snart som mulig.

For det siste har Tolletaten vært behjelpelige gjennom et offisielt infoskriv tilgjengelig på norsk og engelsk. Infoskrivet er tilgjengelig på toll.no, her.  

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: