Oslo Maraton arrangeres 16. september 2023

Publisert

Vi har fått en melding fra Oslo Kommune Kulturetaten med informasjon om konsekvenser for fremkommelighet i forbindelse med Oslo Maraton som arrangeres førstkommende lørdag.

VIKTIG INFO
Løypa vil være stengt lørdag den 16. september fra kl.05:00-21:00. All kjøring i løypa er forbudt, og dermed vil alle veier og parkeringsplasser som munner ut i løypa bli sperret. Forbudet mot kjøring gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i løypa. Det vil også bli innført parkeringsrestriksjoner i området fra kl.23:59 fredag 15.09 til lørdag 16.09 kl.23:59.

Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt»-skilt og alle biler som er parkert her vil bli tauet bort. Vi ber beboere vennligst om å følge skilting i sitt nærområde. Skilting vil skje i god tid før løpet. Beboere som blir sperret inne, og kan komme til å ha behov for å kjøre mens løpet pågår, anbefales å parkere bilen utenfor løypa.

KOLLEKTIV
Buss og trikk vil i større eller mindre grad bli påvirket. Se ruter.no for mer informasjon.

OVERGANG LØYPE
Det er ikke mulig å krysse løypa med bil. Som gående vil det være flere steder der løypen kan krysses. I år setter vi opp tre gangbroer på arenaen på Rådhusplassen der gående kan krysse løypen.

FREMKOMMELIGHET
Vi anbefaler at alle lar bilen stå lørdag den 16.september dersom du ikke må kjøre inn til sentrum denne dagen. Benytt heller kollektiv transport, sykkel eller ta beina fatt. Ring 1 og Ring 3 vil ikke bli berørt av løypetraseene til BMW Oslo Maraton, så her vil trafikken gå som normalt.

Ved spørsmål angående redusert fremkommelighet, ønsker vi at dere tar kontakt med oss, ikke nødetatene eller Politiet. Ring telefonnummer + 47 45 91 43 30 eller mail info@oslomaraton.no, så skal vi prøve å svare så godt vi kan!

For mer informasjon se «Deltagerinformasjon» på oslomaraton.no. Merk at det vil bli spilt musikk på enkelte steder i løypa. Dette til glede for publikum og deltagere.

 

For løypekart med gatenavn se oslomaraton.no.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: