Solidaritet under streik - etiske retningslinjer

Publisert

I styremøte 1. februar 2012 vedtok NHO LT retningslinjer for lojalitet i forbindelse med konflikt. En lojalitetsbestemmelse ble tatt inn i NHO LTs vedtekter (§15).

Hvis en eller flere av NHO LTs medlemsbedrifter er rammet av en streik, må NHO LTs øvrige medlemmer vise solidaritet.

Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få NHO LTs tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: