Sykefravær 1. kvartal 2023

Publisert

For 1. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 6,2 prosent. Dette gir en nedgang på 10,9 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

Legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 5,4 prosent og 0,8 prosent. Det legemeldte fraværet gikk ned med 4,5 prosent fra tilsvarende kvartal året før, mens det egenmeldte fraværet sank med 37,3 prosent. Årsaken til mye av nedgangen i sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før, skyldes i stor grad at sykefraværstallene for 1. kvartal 2022 var preget av fravær på grunn av koronaviruset og følgene av dette.

 

For transporttjenester og lagring gikk legemeldt sykefravær i 1. kvartal 2023 frem i forhold til 4. kvartal 2022, fra 6,4 til 6,5.

Sykefraværet i 1. kvartal 2022 lå på 7,3. Endring i sykefraværsprosenten sammenlignet med 1. kvartal 2023 er på -10,4.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: