Sykefravær 2. kvartal 2023

Publisert

For 2. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,4 prosent. Dette gir en oppgang på 2,8 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

Legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,8 prosent og 0,6 prosent. Det legemeldte fraværet økte med 5,9 prosent fra tilsvarende kvartal året før, mens det egenmeldte fraværet sank med 15,7 prosent.

For transporttjenester og lagring gikk legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2023 tilbake sett i forhold til 1. kvartal fra 6,5 til 5.9. Legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2022 var 6,1. 
Endring i sykefraværsprosenten fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 er på -2.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: