Sykefravær 3. kvartal 2022

Publisert

Beklageligvis har det vært forsinkelse i leveransen av sykefraværstallene for 3. kvartal 2022 da det ble oppdaget en feil i tallmaterialet.

I 3. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 4,8 prosent. Endringen av det totale sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før gikk opp med 3 prosent. Legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,2 prosent og 0,5 prosent for NHO-området. Dette gir en stigning i det legemeldte sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før på 4,4 prosent og en nedgang i det egenmeldte sykefraværet på 8,5 prosent.  

For industribedrifter var det totale sykefraværet på 4,6 prosent, en oppgang på 2,2 prosent fra 3. kvartal 2021. Det totale sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,1 prosent, ned 2,3 prosent fra tilsvarende kvartal året i forveien. 

 

For transporttjenester og lagring gikk legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2022 tilbake i forhold til 2. kvartal 2022, fra 6,1 til 5,6.

Sykefraværet i 3. kvartal 2021 lå på 5,5. Endring i sykefraværsprosenten sammenlignet med 3. kvartal 2022 er på 7,3.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: