Sykefravær 3. kvartal 2023

Publisert

For 3. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5 prosent. Dette gir en oppgang på 5 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Det er det legemeldte fraværet som bidrar til veksten i det totale sykefraværet, det egenmeldte sykefraværet holdt seg uendret i samme periode.

Legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,5 prosent og 0,5 prosent. Det er det legemeldte fraværet som bidrar til veksten i det totale sykefraværet, med en økning på 5,7 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Det egenmeldte sykefraværet holdt seg derimot uendret i samme periode.

For transporttjenester og lagring gikk legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2023 tilbake sett i forhold til 2. kvartal fra 5.9 til 5,5. Legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2022 var 5,6.
Endring i sykefraværsprosenten fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 er på -0,9.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: