Varebeskrivelse med tollklarering utsatt til 21 januar 2025

Publisert

Flere av medlemmene har de siste dagene varslet at krav om varebeskrivelse med tolltariffnummer skaper store problemer for forsendelser med tog fra Oslo via Sverige til Narvik og norske kunder. – Vi kunne i verste fall risikere at gods fra Oslo til Narvik ble flyttet over til lastebil, sier Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Krav om varebeskrivelse med tolltariffnummer utsatt til 21 januar 2025

Toll-etatene vil innføre varebeskrivelse med tolltariffnummer fra. Ikrafttredelsesdatoen var satt til 1. november. Kravet om tolltariffnummer innebærer at forsendelser som sendes fra Norge (Oslo) med tog via Sverige til norske kunder (Narvik) må kunne oppgi informasjon om varene som logistikkbransjen ikke har tilgang på. Dette vil ramme togoperatører som CargoNet og logistikkaktører som Schenker, PostNord og Bring.

Tollmyndighetene i hele Europa ser at datakrav om tolltariffnummer ikke var realistisk å innføre til 1. november. Også i EU er man nå enige om at kravet om varebeskrivelse med tolltariffnummer utsettes til 21. januar 2025.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: