Veøy Møre AS tar sats

Publisert

Illustrasjon av det nye terminalbygget. Foto: Veøy

Digerneset Næringspark AS og Veøy Møre AS har inngått leieavtale for ny logistikkterminal på Digerneset. - Vi ser frem til å flytte inn i moderne lokaler som skal bidra til effektiv drift og gode arbeidsplasser i årene som kommer, sier daglig leder i Veøy Møre AS og konsernsjef i Veøy, Lars Elling Bjåstad.

Logistikkterminalen vil bestå av 4385 kvm bygg fordelt på kontor, omlastingsterminal, lager og overbygd utelager. Tomten er på 16800 kvm. Det er Sporstøl Arkitekter AS som har tegnet den nye terminalen i samarbeid med utleier og leietaker. Den nye logistikkterminalen vil bli arbeidsplassen for 96 ansatte i Veøy Møre AS.

-Vi ser frem til å flytte inn i moderne lokaler som skal bidra til effektiv drift og gode arbeidsplasser i årene som kommer», sier daglig leder i Veøy Møre AS og konsernsjef i Veøy, Lars Elling Bjåstad. Han sier at mer moderne fasiliteter har vært en del av konsernets langsiktige strategi for å kunne satse enda sterkere på markedet i Møre og Romsdal.

Selskapene velger å investere lokalt og Digerneset Næringspark styrker sin posisjon som et viktig logistikknutepunkt i regionen.

Det er PEAB K. Nordang AS som har fått oppdraget med å bygge den nye logistikkterminalen. Det er signert en totalentreprisekontrakt mellom partene og innflytting blir i løpet av 1. kvartal 2025.

-Vi ser frem til å starte arbeidet med et bygg av høy kvalitet med fokus på bærekraftige løsninger, og setter veldig stor pris på tilliten som byggherren har vist oss med denne kontrakten, sier Kjetil Nordang, daglig leder i PEAB K. Nordang AS.

Daglig leder i Digerneset Næringspark AS, Nils Eirik Wenaas, berømmer Veøy Møre AS for å tørre å satse i tider hvor det er mye negativt fokus i media.

-Vi har tro på at flere vil komme etter nå som det er mindre press på byggekostnadene enn det har vært de siste årene. Mangel på strategiske arealer for denne type virksomhet er en kjent problemstilling i Ålesund Kommune. Digerneset Næringspark har fortsatt byggeklare tomter for produksjon, lager- og logistikkvirksomhet, sier Nils Eirik Wenaas.

Fakta

  • Digerneset Næringspark AS: Selskapet driver utvikling og forvaltning av eiendom med Digerneset i Ålesund som den største geografiske lokasjon. Av en samlet eiendomsmasse på 74 000 kvm bygg, er 50 000 kvm lokalisert på Digerneset. Selskapet eies med 50 % hver av Wenaas Eftf AS og Møller Eiendom Norge AS. Omsetningen er på MNOK 95.

  • Veøy Møre AS: Selskapet driver godstransport på vei og er i dag lokalisert i Vegsundet i Ålesund. Selskapet eies med 51 % av Veøy AS og 24,5 % hver av Lars Elling Bjåstad og Nils-Anders Larsen. Omsetningen til Veøy Møre AS var i 2022 på MNOK 168 og Veøy konsern var MNOK 984.

  • PEAB K. Nordang AS: Selskapet driver entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Stranda og avdelingskontor i Ålesund, Bergen og Ulsteinvik med 150 egne ansatte. De utfører alle entrepriseformer og bygger både næringsbygg, leilighetsbygg og infrastrukturanlegg. Selskapet eies av PEAB AB. Omsetningen var i 2022 på MNOK 742.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: