Vil prioritere punktlighet og ruste jernbanen

Publisert

Foto: ScanStockPhoto

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer. Det melder de i en pressemelding denne uken.

Passasjerer og næringsliv er avhengig av et forutsigbart togtilbud. Derfor foreslår Jernbanedirektoratet og Bane NOR å prioritere tiltak som kan gjøre jernbanen mer pålitelig i neste Nasjonale transportplan.

- Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust, sier Henning Bråtebæk, som er konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Prioriterer persontrafikk rundt byene og gods på lengre strekninger

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær.

- Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan:

  • Ta vare på det vi har
  • Fullføre det som er satt i gang
  • Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger
  • Styrke togtilbudet rundt de store byene

Fakta: utbyggingsprosjekter som er satt i gang

2024:

Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen
Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal
Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige


2025:

Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg
Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles
Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles
Oppgradering av Drammen stasjon


2025/26

Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.


2027:

To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid


2030

Kortere reisetid og flere rushtidsavganger mellom Oslo og Moss.
Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum.

 

Kontakt:
Ruth Høyland Jønsrud, Kommunikasjonsdirektør, Jernbanedirektoratet
ruth.jonsrud@jernbanedirektoratet.no

 

Kilde: Jernbanedirektoratet/NTB

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: