Vurderer du å bli vertsbedrift?

Speditørtrainees ST21 – fra kickoff på Oscarsborg festning.

Det nærmer seg siste frist for påmelding til programmene speditørtrainee og tolltrainee 2024/2025. Begge programmer er åpne for både bedriftenes egne ansatte eller kandidater fra vårt vellykkede rekrutteringssamarbeid med NAV, hvor bedriftene selv intervjuer og velger kandidater.

Ønsker dere mer informasjon om 2024-2025-programmene for Speditørtrainee og Tolltrainee?


Tolltrainee

Vi har nå søkt vertsbedrifter til tolltrainees i en lenger periode og nærmer oss siste frist for påmelding som vertsbedrift: 30. nov. 2023.
2024-2025-programmet er utvidet fra 12 til 18 måneder med seneste oppstart i bedrift i uke 7.

Les mer her


Speditørtrainee

Vi åpner nå for vertsbedrifter til speditørtraineeprogrammet med siste frist for påmelding som vertsbedrift: 31. des. 2023.
Programmet er på 21 måneder med seneste oppstart i bedrift i uke 9. Programmet har siden 2018 utdannet over 100 speditørkandidater til bransjen.

Les mer her

Go/No-go

For å sikre et tilstrekkelig antall trainees i hvert kull har vi i år satt en endelig frist for påmeldinger. Beslutning om oppstart av kullet og rekruttering vil derfor skje samlet etter fristens utløp for hvert program.


Begge programmer

... er åpne for både bedriftenes egne ansatte eller kandidater fra vårt vellykkede rekrutteringssamarbeid med NAV, hvor bedriftene selv intervjuer og velger kandidater.
Kandidater fra NAV vil være berettiget til økonomiske virkemidler i samsvar med kandidatenes individuelle behov.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med Claus Haals

  • Birgitte Landsvik
  • Avdelingsleder kurs og kompetanse
  • Pressebilder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: