Behovskartlegging om lading av tungtransport

Publisert

Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. For å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading, gjennomfører Statens Vegvesen nå en behovskartlegging for både transportørene og ladeoperatørene.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) bistår Statens vegvesen (SVV) i en prosess for å finne løsninger for en effektiv og sømløs lading av tunge kjøretøy.

Bakgrunn

Som del av nasjonal ladestrategi skal SVV i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. Målet er at det skal være enkelt for fører av tunge kjøretøy, og for transportbedrifter, å finne ledig ladestasjon underveis, ev. reservere ladetid, og å gjennomføre ladingen. 

Den 12. mars arrangeres en dialogkonferanse hvis mål er å få en oversikt over ulike behov og problemstillinger som det må tas hensyn til ved valg av, eller utvikling av, en løsning. 

Behovskartlegging før dialogkonferansen

For å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading, gjennomfører SVV en behovskartlegging i forkant av dialogkonferansen for både transportørene og ladeoperatørene. Kartleggingen skal belyse behovet og utfordringer knyttet til å finne ledig lader, reservere ladetid og betale for ladingen. SVV ønsker å dekke så mange ulike situasjoner som mulig, gjennom svar fra så mange som mulig.

Det er ønske om at både brukere (tungbilførere/transportbedrifter), og ladeoperatører/ programvare-leverandører svarer på undersøkelsen for å få et så nyansert bilde på situasjonen og behovet som mulig.

Frist for å svare er innen 20. februar 2024, se lenke til undersøkelsen nedenfor.


Invitasjon til markedsdialog og dialogkonferanse

Målet med dialogprosessen er å kartlegge om og hvordan en brukervennlig løsning for navigasjon, booking og/eller betaling kan bidra til at:

  • det oppleves enkelt og effektivt å lade tunge elektriske kjøretøy, for tungbilfører og for transportbedriften
  • at det bidrar til god nytte av investeringer gjennom god utnyttelse av ladestasjoner for tunge kjøretøy over døgnet og året

Utfordringsbildet og innsikten fra behovskartleggingen presenteres på dialogkonferansen.

Neste trinn vil være å få ideer og innspill fra markedsaktørene på hvordan målsettingene kan innfris, både når det gjelder tekniske løsninger, eierskap og forretningsmodeller for å få en løsning som varer over tid og oppdateres i takt med utviklingen.

Etter dialogkonferansen inviteres markedsaktørene til å gi skriftlige innspill på løsninger og det vil gis mulighet til å presentere de i én til én-møter med Statens vegvesen.
Invitasjon til dialogkonferanse 12.mars 2024 og påmeldingslenke finnes nedenfor.
Påmeldingsfrist 1.mars

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: