Byggenæringen og transportnæringen mest utsatt

Publisert

Fra webinaret "Når støvet har lagt seg" som blant annet fokuserer på politiets og arbeidstilsynets oppfølging av alvorlige arbeidsulykker.

Arbeidstilsynet har i en pressemelding publisert de foreløpige tallene for arbeidsskadedødsfall for fjoråret. 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023. 11 av de 26 som omkom var 55 år eller eldre. Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall, i begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb.

Statistikken omhandler det landbaserte arbeidslivet.

Antallet arbeidsskadeulykker i 2023 er omtrent på samme nivå som i 2022. I 2022 døde 27 arbeidstakere på jobb.

Tallene indikerer at risikokartlegging, forebygging og oppfølging av dette, ikke blir fulgt godt nok opp.  Det er avgjørende å ha et godt systematisk HMS- arbeid på plass for å unngå slike fatale utfall og arbeidsgivere må være sitt ansvar bevisst.   Arbeidet må styrkes for å komme nærmere nullvisjonen for dødsfall.

- Statistikken er nedslående, men en desto viktigere påminnelse til arbeidsgivere om deres ansvar for å sikre en trygg arbeidsplass. Risikovurderinger, rolleavklaringer og god opplæring er avgjørende, og dette er ferskvare.
Alle skal kunne utføre sitt arbeid på en sikker måte, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Trafikk-, klem- og fallulykker

De tre vanligste ulykkestypene i 2023 er trafikkulykker, klemulykker og fallulykker. Åtte personer omkom i trafikkulykker, seks omkom som følge av å bli klemt eller fanget og seks omkom i fallulykker.

– Trafikkulykker og fallulykker er to typer dødsulykker det har blitt flere av opp gjennom årene. Dette er bekymringsfullt, og viser at virksomhetene fortsatt har en del å jobbe med når det gjelder trafikksikkerhet og sikkert arbeid i høyden, sier Monica Seem i Arbeidstilsynet.

I transport og lagring ble det registrert seks arbeidsskadedødsfall også i 2022. Seks arbeidsskadedødsfall per år er også gjennomsnittet de fem siste årene. Fire av ulykkene i transport og lagring var trafikkulykker, én ulykke skjedde ved lasting og én skjedde ved reparasjon av en henger.

55 år eller eldre er overrepresentert

11 av de 26 som omkom på jobb i 2023, var 55 år eller eldre. Dette utgjør 42 prosent av de omkomne. Til sammenligning utgjør arbeidstakere over 55 år i overkant av 20 prosent av alle sysselsatte i Norge. Dette viser at gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall.

– Tallene viser at de eldste arbeidstakerne fortsatt er mer utsatt for arbeidsskadedødsfall enn yngre arbeidstakere. Vi vet ikke helt hvorfor eldre er overrepresentert, men det kan være en kombinasjon av fysiologiske endringer og forhold knyttet til arbeidet, sier Monica Seem i Arbeidstilsynet.

Særlig trafikkulykker og fallulykker dominerer ulykkestypene i denne aldersgruppen.

 

Ønsker du mer informasjon om HMS-arbeid?

På vår arbeidsgiverportal Arbinn finner du mye nyttig informasjon og gode veiledninger om systematisk HMS-arbeid. Tidligere webinar om arbeidsulykker ligger også tilgjengelig på Arbinn. Lenker nederst i artikkelen.

 

Til pressemelding/arbeidstilsynet.no

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: