Innspill til restriksjoner i Reach - seksverdige kromforbindelser

Publisert

Foto: unsplash.com

På oppdrag fra Europakommisjonen skal Echa utarbeide Reach restriksjonsforslag for visse krom(VI)-stoffer som pr nå omfattes av autorisasjonsordningen under Reach. Echa ber nå om innspill fra bransjen - med høringsfrist 15. august.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for visse seksverdige kromforbindelser.

Miljødirektoratet har informert om EUs arbeid og høringer i saken via sine  fagmeldinger:

Etter første runde med "call for evidence" opplyste Echa i dette webinaret fra 6. juni at de spesielt mangler info fra sektorene transport, luftfart og forsvar. Rundt 600 virksomheter i EU/EØS har sendt inn innspill i første runde, men vi kunne ikke se at det er norske virksomheter blant disse. 
 
Nå pågår andre runde med "call for evidence",  etter at Echas mandat for restriksjonsforslag ble utvidet med flere stoffer (lenke meldinger 24. mai og 27. juni ovenfor). Echas høring er blant annet rettet mot brukere av:

  • krom(VI)-stoffer innen transport (maritim, jernbane, vei, luftfart), romfart og forsvarssektoren
  • krom(VI)-stoffer til bruksområder som blant annet elektroplating av plast, maling og sprøyting
  • andre krom(VI)-stoffer enn kromtrioksid og kromsyrer, inkludert brukere av bariumkromat

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 15. august 2024.

Krom (VI)-stoffer

Til sammen 11 krom (VI)-stoffer ble ført opp på autorisasjonslisten i april 2013 og august 2014. Stoffene kan forårsake kreft, mutasjoner og skade reproduksjonsevnen. Noen av dem er også hud- og luftveissensibiliserende. Et av de viktigste bruksområdene for stoffene som vil omfattes av restriksjonsforslaget er galvanisering. Dette er en vanlig prosess for å belegge materialer med metaller.

Kommisjonen har bedt Echa om å utvide virkeområdet til krom (VI)-restriksjonsforslaget til å dekke minst 12 stoffer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: