Midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina

Publisert

Statens vegvesen sendte i høst ut forslag til forskrift om midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina. Høringen omhandlet en innføring av et lempeligere krav til antall opplæringstimer for ukrainske flyktninger som skal ta yrkessjåføropplæring i Norge. 1.februar 2024 trer forskriften i kraft.

I høringssvaret gav NHO Logistikk og Transport sin støtte til forslaget. 

Det er sjåførmangel i Norge og en stor utfordring å sikre rekruttering og utdanningskapasitet. 
Mangelen på sjåfører gjelder for hele Europa, kombinert med at det er høy gjennomsnittsalder på dagens sjåfører.
Vi ser derfor muligheten for at Ukrainske sjåfører kan avhjelpe på rekrutteringsutfordringene og redusere kapasitetsbegrensninger i utdannelsen.

Konsekvenser av å innføre denne forskriften vil være positive for både transportnæringen og de ukrainske sjåførene som søker arbeid i Norge.

Høringsbrev og høringsoppsummering på vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-forskrift-om-midlertidige-tiltak-for-yrkessjaforbevis-utstedt-av-ukraina/

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: