Artikler

Vis filtrering

820 resultater

Type artikkel
Velg område
820 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Ny bomsatser fra 1. oktober

    Fra 1. oktober blir det nye satser i bomringen i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 innfører rushtidsavgift og miljødifferensierte avgifter. De store endringene kommer i 2019, med nye bomsnitt og toveis innkreving.

  2. Bruk av straff for feil begått overfor tollvesenet

    Vi får ofte spørsmål om utsatt mva medfører at vi speditører får et mindre ansvar, eventuell mindre risiko enn før. Særlig er spørsmålet om vi nå slipper å bli ilagt tilleggsavgift som kan bli inntil 60% av det feilaktige beløp. Normalt 5% av mva og 15% av toll og særavgifter. Slike beregninger har jo ingen øvre grense.

  3. Hva er AEO

    AEO er en autorisasjon som Tolletaten etter søknad kan tildele et foretak og som gir visse fordeler i form av forenklinger. AEO er forkortelse for Authorised Economic Operator og som på norsk er oversatt til Autorisert økonomisk operatør.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: