Digitoll på agendaen

Publisert

Gjør deg klar for fremtidens digitale grensepassering med Digitoll ved delta på årets Transport & Logistikk. Her får du verdifull innsikt og veiledning fra både NHO LTs ekspert på toll, Martin Bentzen Often, i tillegg til at Tolletaten er til stede i utstillerområdet for å svare på dine spørsmål.

Bruk årets konferanse til å forberede din virksomhet på Digitoll

Verden er i endring, og selv tollsystemene er i prosessen å bli digitalisert. I EU jobbes det hardt med EU Central Customs Hub og digitalt produktpass, og her i Norge er vi i prosessen å innføre Digitoll. Digitalisering bringer med seg store utfordringer, men også store muligheter.

På Transport & Logistikk- konferansen 2024 vil fremtidens digitale tollverden være et av temaene, og du får muligheten til å hente innsikt om hvordan dette vil revolusjonere import- og eksportprosesser i Norge.

Hva er Digitoll?

Digitoll er Tolletatens nye system for digital tollbehandling. I en verden i endring, trenger etaten bedre kontroll med vareførselen, noe de mangler per i dag. Digitalisering og krav om forhåndsdeklarering, har som mål å gi etaten den kontroll de trenger for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Fra og med 1. april 2025 blir det obligatorisk for alle som frakter varer inn i Norge å levere informasjon digitalt før eller senest ved grensepassering. Dette skal gi Tolletaten mulighet til å vurdere opplysningene på forhånd.

Angår også vareiere

Også for vareeiere vil Digitoll få stor betydning. Riktig og tilstrekkelig informasjon levert i god tid vil være nøkkelen til å unngå forsinkelser og kostbare feil ved grensepasseringen. For å forberede seg på dette skiftet, er det avgjørende at du som vareeier begynner å tilpasse dine prosesser allerede nå.

Forbered deg med Tolletaten

På årets Transport & Logistikk vil også Tolletaten være til stede som utstiller. De vil kunne svare på spørsmål og gi deg innsikt i hvordan du best kan forberede deg på Digitoll. Dette er en gylden mulighet til å forstå hvilke steg du må ta for å sikre at din virksomhet er klar for de nye kravene som snart trer i kraft.

Ikke gå glipp av denne sjansen

Tiden frem til april 2025 går fort, og det er viktig å starte forberedelsene tidlig. Meld deg på Transport & Logistikk-konferansen i dag, så får du hjelp til å forstå hvordan du skal bli rustet for fremtidens digitale grensepassering.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: