Nytt kurs om Farlig gods

Publisert

Spedisjonsbransjen tar grep om kompetansekravet innen farlig gods

Det eksisterer en feilaktig oppfatning i store deler av bransje at kompetanse på transport av farlig gods utelukkende er påkrevd hos de som faktisk har oppgaver innen farlig gods. Nettkurset tar for seg kompetansekravet og hva dette innebærer som veiledning til den enkelte speditør og transportør, samt også vareeier, som er ansvarlig for at alt personell, i forhold til sine respektive roller, har riktig kompetansenivå relatert til transport av farlig gods.

Om kompetansekravet for fremføring av farlig gods 

NHO LT´s juss-ekspertise i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkludert at det ikke er praktisk mulig å oppfylle kravene i ADR/RID-forskriften hvis utelukkende personell med oppgaver innen farlig gods har denne kompetansen. I sin ytterste konsekvens innebærer dette at bare servicefunksjoner som kantine, rengjøring og liknende kan defineres unna et rolletilpasset kompetansekrav.

Basert på behandling i NHO LT´s styre er det foreningen offisielle holdning at:  

"Alt personell som har eller kan få befatning med farlig gods, eller på annen måte kan påvirke sikker fremføring av farlig gods, skal ha en opplæring som er tilpasset vedkommendes funksjon eller rolle. Dette omfatter både administrative og operative funksjoner – både eget og innleid personell."

Les mer om kursets innhold her

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: