Kurs i grunnleggende tollbehandling

Dette kurset gir deg nødvendig kompetanse for å håndtere tolldeklarasjoner effektivt og korrekt. Vi dekker alt fra grunnleggende tollvirksomhet til spesifikk kunnskap om tolltariffer og klassifisering. Vi gir deg en gjennomgang av lover, regler og forskrifter, samt forståelse av tollvirksomhetens essensielle elementer, inkludert risikoanalyse, operasjoner i leveransekjeden og samspillet med befrakter.

Med hands-on øvelser og god veiledning vil du utvikle ferdigheter som er nødvendige for nøyaktig og effektiv tollbehandling, og få nyeste kunnskap om Digitoll og hvordan alle nye endringer påvirker logistikk og transportbransjen.

Dette kurset er ideelt for fortollere, logistikksjefer, import- og eksportkoordinatorer, samt alle involvert i internasjonal handel som ønsker å sikre at deres virksomhet opererer i samsvar med gjeldende lover og regler.

Påmelding

Kurs i avansert tollbehandling

Kurs i avansert tollbehandling er utviklet med et øye til «Norsk kompetansestandard for tollrepresentanter», som ligger til grunn for den kommende sertifiseringsordningen for tollbehandlere.

Ordningen ventes lansert i løpet av 2024.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: