Toll 1 Basis - for begynnere (sep./okt.)

Dette er et helt nytt kompetansetilbud som lanseres i sept. 2023. Det bygger på det opprinnelige kurset «Tollbehandling» som opp mot 1.000 deltakere har gjennomført gjennom mange år.

«Toll 1 Basis» er for deg som er fersk i tollfaget og jobben som tollbehandler.

I motsetning til det opprinnelige «Tollbehandling», som var et ordinært kurs uten forberedelse, så er «Toll 1 Basis» et mer omfattende kompetansetilbud med forberedelse som grunnlag for en case- og oppgavebasert undervisning i 7 dager, samt en halv dag med avsluttende sluttest med kompetansebevis. «Toll 1 Basis» har 4 helt nye og dagsaktuelle fag. Øvrige fag er oppdatert til å møte fortollerens nye hverdag med den svært omfattende digitaliseringen av tollprosessene. 

Foreleserne er svært erfarne personer fra myndigheter, tollfaglige rådgivere og fra bransjen.

Les mer om programmet for «Toll 1 Basis» her.

 

  • Påmeldingsfrist for "Toll 1 Basis" er 25.08.2023. Ta direkte kontakt med oss for påmelding etter påmeldingsfrist. 
Toll 2 - Fordypning (sept./okt./nov.)

I år lanserer vi for første gang et kompetansetilbud til den erfarne tollbehandleren. Dette tilbudet er et svar på bransjens ønske om et tilbud til tollmedarbeidere som etter flere år i jobben mangler faglig fordypning i de tollfaglige kjernefagene, samt nå også å bli påkledd til å møte Tolletatens digitaliseringsinitiativ. 

I løpet av 9 dager over 3 samlinger vil deltakerne få tollfaglig påfyll i både bredde og dybde. Dette vil bidra til å ruste deltakeren til møtet med den nye digitale hverdagen. En hverdan med en økt grad av automatisering av de manuelle oppgavene og dreining av oppgavene mot kontroll og rådgivning.

«Toll 2 Fordypning» er utviklet med et øye til «Norsk kompetansestandard for tollrepresentanter», som ligger til grunn for den kommende sertifiseringsordningen for tollbehandlere. Ordningen ventes lansert i løpet av 2023/24.

Foreleserne er svært erfarne personer fra myndigheter, tollfaglige rådgivere og fra bransjen.

Les mer om programmet for «Toll 2 Fordypning» her 

 

  • Påmeldingsfrist for «Toll 2 Fordypning» er 5.9.2023. Ta direkte kontakt med oss for påmelding etter påmeldingsfrist.

Se alle kurs

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: