NHO Logistikk & Transport

Innhold

Leveringsbetingelser

Foto: @rawpixel

Hvordan sikre lønnsomme oppdrag og fornøyde kunder gjennom gode avtaler med partnere og leverandører?

Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap! Incoterms® 2020 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Det viser seg ofte at saksbehandlere sitter med en for over-fladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer til valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå uheldig ut, blant annet ved at:

Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter. Uvitenhet kan bidra til man styres mot uheldige valg av leveringsbetingelse. Valg som ikke er basert på kontroll med, eller oversikt over, aktuelle risiko- og kostnadsmessige farer og ansvarsforpliktelser.

«Practice makes perfect» - kurset gir detaljert kunnskap om Incoterms ® i form av oppgaver knyttet til typiske misforståelser om hva Incoterms® 2020 er – og ikke er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får man en god forståelse av hvordan bedriften kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkert. 

TEMA

 • Incoterms® 2020/Combiterms
 • Transportør/fraktførers forhold
 • Risiko
 • Forholdet kjøper/selger
 • Tilbakeholdsrett
 • Forsikringsbehov og forsikringsformer
 • Hvorfor forsikre og hva bør forsikres
 • Ansvar ved feil, mangler og forsinkelser
 • NSAB 2015 nettverksfunksjon
 • Diverse fritak for transportør

MÅLGRUPPE
Kurset er rettet mot alle som er involvert i transporter - også salgspersonell og bransjens kunder.

FORKUNNSKAPER
Ingen spesielle krav, men kjennskap til bransjen er en fordel.

PRISER

 • Ikke medlemsbedrift (kr 5700,-)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: