Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i  40 år og er landets eneste speditør-utdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

Gjennomføring

I januar får studentene tilgang til personlig brukerprofil i NHO Logistikk og Transport webbaserte studentportal. I portalen har studentene enkel tilgang til fremdriftsplan, teorimateriale, tester, funksjon for innsending av oppgaver og også praktisk informasjon om samlinger.

Samling 1 (4 dager)
Grunnleggende spedisjon – transportformer og speditørens rolle og ansvar

Samling 2 (4 dager)
Transportjuss- og betingelser samt grensesnitt mot toll og speditørens tollansvar

Samling 3 (3 dager)
Videregående spedisjon – mer om speditørens rolle, kunde- og markedsforståelse, verdiøkende tjenester samt økonomi i spedisjon.

Samling 4 (3 dager)
Speditørskolen avsluttes med repetisjon  teoretisk spedisjon med fokus på kritiske punkter i prosessen, i tillegg til relevante praktiske øvelser. Samlingen avsluttes med eksamen.  

Studentene arbeider også med hjemmecaser mellom samlingene.

MÅLGRUPPE
Studiet passer for alle som ønsker allsidig og praktisk kunnskap om spedisjon.

FORKUNNSKAPER OG OPPTAKSKRAV

For opptak på Speditørskolen bør studentene ha minst et par års erfaring fra bransjen. Ved manglende relevant og dokumenterbar arbeidserfaring, forutsetter adgang til Speditørskolen gjennomføring av vårt nettbaserte kurs "Innføringskurs i transport og spedisjon".

SAMLINGER i 2021

  •  15. til 18. mars 2021
  •  01. til 04. juni 2021
  •  07. til 09. september 2021
  •  23. til 25. november 2021

 PRIS

 

PÅMELDINGSFRIST

30. januar 2021. 

Ta direkte kontakt med oss etter fristens utløp, kurs@nholt.no 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: