NHO Logistikk & Transport

Innhold

Logistikknæringen jobber for deg, hele tiden

logistikk og transport

Logistikk- og transportbransjen er en forutsetning for nesten all annen økonomisk aktivitet. Bransjen har ansvar for planlegging av transporten, lagring underveis, transport, fortolling og dokumenthåndtering. Det kan være innenlands eller global frakt av gods og pakker. Det kan være til sjøs, i luften og på land med tog eller bil.

Hver dag, hele døgnet, er det tusenvis av mennesker som jobber for at du skal kunne kjøpe ferskt brød og drikke rykende varm kaffe uansett hvor i landet du befinner deg. Når du kjøper en vare, uansett når eller hvor, så jobber et nettverk av logistikkoperatører i bakgrunnen. Målet er at du skal få varene når du trenger dem, og med minst mulig negativ påvirkning av natur, miljø og klima. Logistikken er der, men du merker det ikke, når alt går som det skal.

Bransjen sysselsatte 47 000 mennesker over hele landet i 2017 og hadde 105 milliarder kroner i driftsinntekter. Den bidro med en verdiskapning på 33 milliarder kroner til samfunnsøkonomien. Utenriks sjøfart er ikke inkludert.

Logistikk- og transportbransjen står foran en rekke endringer

E-HANDEL. Handelen på nett vokser cirka dobbelt så fort som i butikkene, og utgjør cirka 40 milliarder kroner i omsetning. Dette endrer kravene til logistikken. Butikkene får i mindre grad en rolle å spille som mellomlager og flere varer går direkte fra produsent, eller store varelagre, rett til forbruker.

BIG DATA. Innsamling og analyse av data fra egen drift gir både muligheter til en mer rasjonell drift; økt forståelse for markedet og analyser og kompetanse som kan selges med fortjeneste til kunder.

AUTONOME KJØRETØY. De selvkjørende bilene kommer sakte, men sikker til å ta sin plass hos profesjonelle aktører. I første omgang inne på lukkede områder, deretter på korte strekninger utenfor porten og etter hvert på landeveien.

NULLUTSLIPP. Det er ingen som lenger er i tvil om retningen: all transport må bli klimanøytral og helst uten lokale utslipp. Bransjen vil ta i bruk best available technology (BAT), så snart det er teknisk og økonomisk mulig. Bylogistikken er i ferd med å bli elektrisk i kombinasjon med tråsykler/-kjerrer.

REKRUTTERING. Bransjen konkurrerer om de beste hodene. Logistikk- og transportbransjen vokser og endrer gradvis karakter. Det krever flinke folk, som vil levere grønne og effektive tjenester i en global næring.

LAV LØNNSOMHET. Både transport- og logistikkbransjen har hatt lav lønnsomhet i mange år. I gjennomsnitt tjente den fem kroner og tyve øre for hver 100-lapp den fakturerte mellom 2007 og 2017. I 2017 var driftsmarginen for denne bransjen 4,5 prosent, bare en tredjedel av snittet i norsk næringsliv. 

Spesielt lav er driftsmarginen i logistikkdelen av bransjen, med en gjennomsnittlig driftsmargin på 2,2 prosent i perioden 2007-2017. Trenden er synkende siden 2013, nesten null i 2016 og på 1,3 prosent i 2017. Selve transportleddet klarer seg noe bedre, med en gjennomsnittlig driftsmargin på 7,6 prosent i samme periode.

Unntaket er godstransport med jernbanen, der har selskapene tapt mer enn 700 millioner kroner de siste åtte årene. Innføring av en støtteordning for gods på bane vil forhåpentligvis gi en stimulans frem til den lovede satsingen på bedre infrastruktur for gods på bane er på plass.

Kilde: SSB

Kilde: SSB

Varetyper

Her er eksempler på vareslag som medarbeiderne i våre medlemsbedrifter arbeider med daglig: fruktimport fra Spania, fiskeeksport til Frankrike, tekstilimport fra Østen.

Hvem er våre medarbeidere?

Logistikkbedriftene sysselsetter 30 000 mennesker gjennom 10 000 egne ansatte samt ansatte i tog-, skip-, fly- og bilselskaper. Trine Røsand Lindgren er vokst opp i Ålesund, en av landets sterke eksportklynger, utdannet i eksportmarkedsføring ved Høgskolen i Ålesund og nå arbeider hun hos Greencarrier  Shipping & Logistics i Oslo, hvor hun begynte som trainee for noen år siden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: