NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

 • Q1 2021 et fortsatt høyt nivå i sendinger for pakker og stykkgods, til tross for en forventet nedgang fra Q4.  Korona-pandemien med nedstengning bidrar trolig i stor grad fortsatt til veksten. Vi ser likevel at Q1 ligger langt over Q1 i 2020, så alt tyder på at vi ligger på et høyere nivå med fortsatt vekst innen både pakker og stykkgods.  
 • Partigods går ned i første kvartal, men trenden er likevel noe opp fra Q2 og Q3. I 2020 falt parti-volumene kraftig fra Q1 til Q2, det blir spennende å følge utviklingen for partigods når lettelsene for korona etterhvert slippes opp i Q2 og resten av året. 
 • Det totale antall sendinger går noe ned fra forrige kvartal, men ligger høyere enn Q1 i 2020.  
 • Den totale tonnasjen går noe ned fra forrige kvartal, men ligger høyt sammenlignet med Q1 i 2020. 

Informasjon om fraktstatistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Figuren viser utviklingen i antall sendinger i de ulike segmentene. Summen viser utviklingen for alle segmenter.

Vi ser en svak, samlet nedgang i tonnasje i første kvartal.

Figuren viser utviklingen i tonnasje for det enkelte segment. Sum er utviklingen for samlet tonnasje for de tre segmentene.

Denne figuren viser årlig utvikling i trenden for sendinger. Vi ser at pakker har vokst i hele perioden, med et rekordår i 2017. Stykkgods har en svak vekst de siste fire årene, mens partigods holder seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden.

Denne figuren viser årlig utvikling i tonnasjen for de ulike segmentene.

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: