NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

  • Q4 2020 viser en kraftig vekst i antall sendinger for pakker, stykkgods og parti. Særlig sterk er pakkeveksten, men også stykkgods og partigods har løftet seg betydelig. Koronakrisen med nedstengning har trolig bidratt i stor grad til veksten. I Q4 er det normalt kraftig vekst i netthandelen med både Black Friday, Cyber Monday og julehandelen. Kombinasjonen av vekst i netthandel og koronakrisen er de viktigste årsakene til veksten. 
  • Partigods går opp i siste kvartal. Den historisk sterke nedgangen i Q2 har dermed stoppet opp. 
  • Den totale tonnasjen går noe opp fra forrige kvartal. Antall sendinger fortsetter å vokse på grunn av veksten i pakker.

Informasjon om fraktstatistikken

  • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
  • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
  • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
  • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
  • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
  • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
  • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Figuren viser utviklingen i antall sendinger i de ulike segmentene. Summen viser utviklingen for alle segmenter.

Den langsiktige trenden har vist 0-vekst i tonnasjen for NHO LTs medlemsbedrifter, men noe nedgang de siste to-tre årene.

Figuren viser utviklingen i tonnasje for det enkelte segment. Sum er utviklingen for samlet tonnasje for de tre segmentene.

Denne figuren viser årlig utvikling i trenden for sendinger. Vi ser at pakker har vokst i hele perioden, med et rekordår i 2017. Stykkgods har en svak vekst de siste fire årene, mens partigods holder seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden.

Denne figuren viser årlig utvikling i tonnasjen for de ulike segmentene.

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: