NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Informasjon om statistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene og den er representativ for våre medlemsbedrifter
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrendene i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken; båt, bil, tog og fly

Oppsummering av siste kvartal

 • Pakker viser nedgang fra forrige kvartal, men det er naturlig siden Q4 er et sterkt kvartal for pakkesendinger på grunn av Black week og julehandel. Sammenlignet med samme kvartal i fjor ser vi en svak oppgang for pakker.
 • Partigods går ned fra forrige kvartal, men er på samme nivå som samme kvartal i fjor. Over tid har vi sett en avtakende negativ trend
 • Stykkgods går ned både sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor. Trenden viser svak vekst.
 • Summen for tonnasje har stabilisert seg på et lavere nivå de siste to-tre årene

Figuren viser

Den langsiktige trenden har vist 0-vekst i tonnasjen for NHO LTs medlemsbedrifter, men noe nedgang de siste to-tre årene.

Figuren viser utviklingen i tonnasje for det enkelte segment. Sum er utviklingen for samlet tonnasje for de tre segmentene.

Denne figuren viser årlig utvikling i trenden for sendinger. Vi ser at pakker har vokst i hele perioden, med et rekordår i 2017. Stykkgods har en svak vekst de siste fire årene, mens partigods holder seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden.

Denne figuren viser årlig utvikling i tonnasjen for de ulike segmentene.

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Her finner du NHOs siste kvartalrapport med prognoser for den økonomiske uviklingen.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: