NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

  • Q3  2022 viser en fallende trend i antall sendinger (både pakker, stykkgods og parti) og tilsvarende for tonnasje. 
  • I slutten av Q3 ser vi en fortsatt overgang etter korona-epidemien, som fører til mindre varekjøp og mer tjenestekjøp. Samtidig ser det ut til å være et trendskifte i retning av fallende volumer både for forbrukere og næringsliv, som følge av økt inflasjon og økt generelt økt kostnads- og prisnivå.   
  • Det forventes at Q4 ligger på volumnivåene før korona-pandemien, både i sendinger og tonnasje.

Informasjon om fraktstatistikken

  • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
  • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
  • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
  • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
  • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
  • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
  • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Utvikling sendinger pr kvartal Q1 2012 - Q3 2022.png

 

Figuren viser kvartalsvis, indeksert utvikling for pakker, stykkgods og parti.  

Utvikling tonnasje

Utvikling tonnasje pr kvartal Q1 2012 - Q3 2022.png

Bilde Årlig utvikling sendinger 2012_2021.png

jernbane kombitransporter TEU 2001_2021.png

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: