NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

  • Q3 2021 viser en nedgang for alle produkter (stykkgods, pakker og parti) sammenlignet med Q2. 
  • Gjenåpningen etter korona-epidemien fører til at nordmenn bruker mindre penger på varer og mer på tjenester (reiser, restaurant, kultur/opplevelser), så utviklingen er som forventet.
  • Volumene for samtlige produkter ligger imidlertid på et meget høyt nivå. Det forventes at Q4 blir et meget sterkt kvartal igjen for varehandelen. Industrien forventer også en vekst ihht forventningene, ifølge Økonomibarometeret til NHO. 

Informasjon om fraktstatistikken

  • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
  • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
  • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
  • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
  • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
  • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
  • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: