NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

  • Q4 2023 viste et (forventet) sterkere kvartal i utviklingen av antall sendinger for pakker, stykkgods og partifrakt. Til tross for en ganske sterk julehandel, er ikke tallene på nivå med toppene de siste årene. Tallene fra hele 2024 indikerer et trendskifte i retning av fallende volumer for forbrukere og næringsliv, som følge av økt inflasjon, økte priser og høyere rentenivå.    
  • Vi forventer at trenden med fallende volumer vil fortsette, men det er store variasjoner per bransje (f eks dagligvare vs bygg). 

Informasjon om fraktstatistikken

  • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
  • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
  • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
  • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
  • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
  • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
  • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Figurene viser kvartalsvis, indeksert utvikling for pakker, stykkgods og parti.

  

jernbane kombitransporter TEU 2001_2021.png

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: