NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

 • I Q3 2020 fortsetter veksten i pakkesendinger. Vi ser oppgang både fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor. Forklaringen ligger i fortsatt økning i netthandel. Under koronakrisen vokste både netthandel og bruk av hjemleveringsløsninger ytterligere.
 • Partigods går noe opp fra forrige kvartal, men ligger fortsatt på et langt lavere nivå enn samme kvartal i fjor. Nedgangen i Q2 2020 er den største vi har sett siden vi startet med fraktstatistikken i 2012. Det er en direkte konsekvens av korona og restriksjonene som ble innført i mars.
 • Stykkgods ligger på samme nivå som forrige kvartal, og er noe ned fra samme kvartal i fjor. Den langsiktige trenden viser svak vekst.
 • Den totale tonnasjen går noe opp fra forrige kvartal. Antall sendinger fortsetter å vokse på grunn av veksten i pakker.

Informasjon om fraktstatistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Figuren viser utviklingen i antall sendinger i de ulike segmentene. Summen viser utviklingen for alle segmenter.

Den langsiktige trenden har vist 0-vekst i tonnasjen for NHO LTs medlemsbedrifter, men noe nedgang de siste to-tre årene.

Figuren viser utviklingen i tonnasje for det enkelte segment. Sum er utviklingen for samlet tonnasje for de tre segmentene.

Denne figuren viser årlig utvikling i trenden for sendinger. Vi ser at pakker har vokst i hele perioden, med et rekordår i 2017. Stykkgods har en svak vekst de siste fire årene, mens partigods holder seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden.

Denne figuren viser årlig utvikling i tonnasjen for de ulike segmentene.

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: