NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

 • Q1  2022 viser en nedgang i antall sendinger for alle produkter (stykkgods, pakker og parti) 
 • Hovedgrunnen er gjenåpning etter korona-epidemien, som fører til mindre kjøp av varer og hjemleveringstjenester og mer shopping i butikk, mer reising, økt antall restaurantbesøk og kulturopplevelser, m.v. 
 • Det er foreløpig vanskelig å vurdere effekten av Ukraina-krigen 
 • Det er særlig pakkene som har et signifkant fall, utover det "normale" fallet fra Q4 til Q1. 
 • Det er verdt å merke seg at stykkgods holder stnad i tonnasje (knapt noen nedgang), det blir interessant å se om dette er en trend fremover

Informasjon om fraktstatistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Bilde kvartalsvis utvikling 2012_21 tonnasje.png

Figuren viser kvartalsvis utvikling i antall sendinger for pakker, stykkgods og parti. 

Utvikling tonnasje

Tonn, kvartalsvis utvikling for pakker, stykkgods og parti

Bilde Årlig utvikling sendinger 2012_2021.png

jernbane kombitransporter TEU 2001_2021.png

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: