NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Oppsummering av siste kvartal

 • Q4  2022 viser som sesong-forventet vekst i pakker og stykkgods, mens partifrakt har svak nedgang. Sammenligned med pandemitallene viser imidlertid Q4 en svakere utvikling (også som forventet) samlet sett.
 • Q4-tallene gjenspeiler trendskifte i retning av fallende volumer for forbrukere og næringsliv, som følge av økt inflasjon, økte priser og høyere rentenivå.    
 • Det forventes at 2023 vil følge denne trenden både i sendinger og tonnasje. 
 • Vi ser at det er stabile volum for gods på bane, selv om det var forventet en markedsvekst. Dette skyldes banearbeid (Bergen), og kapasitetsbegrensninger langs linjer og terminaler. 

Informasjon om fraktstatistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

Meld meg på nyhetsbrev

Oppdatert statistikk i innboksen

I nyhetsbrevet vårt får du vite når fraktstatistikken er oppdatert. Du får også andre aktuelle saker fra NHO LT.

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Kvartalsvis utvikling sendinger Q4 22.png

 

Figuren viser kvartalsvis, indeksert utvikling for pakker, stykkgods og parti.  

Utvikling tonnasje

Utvikling tonnasje4pr kvartal Q1 2012 - Q3 2022.png

Årlig utvikling sendingerÅrlig utvikling tonnasje 2012-22

jernbane kombitransporter TEU 2001_2021.png

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: