NHO Logistikk & Transport

Innhold

Utviklingen i antall pakkesendinger forklares med veksten i netthandel. Vi ser at Q4 er det sterkeste kvartalet for pakker, det kommer av Black Friday og julehandelen.

For Q2 2020 ser vi en stor nedgang for partigods. Det skyldes korona og restriksjonene som ble innført i mars. I Q3 ser vi en liten oppgang fra forrige kvartal, men nivået er fortsatt vesentlig lavere enn fjoråret. Over tid har vi sett en avtakende negativ trend for partigods, det er for tidlig å si hvordan de to siste kvartalers nedgangen vil påvirke trenden.

Stykkgods har vist en avtakende voksende trend de siste årene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: