Årlige utvikling av sendinger

Årlig utvikling sendingerÅåBilde Årlig utvikling sendinger 2012_2021.png

Vi ser en tilsynelatende klar nedgang fra Q2, kraftigere enn tilsvarende fall for 2019 og 2020. Det blir interessant å se om vokumene i Q4 vil komme opp på tilsvarende nivå som Q4 2020 eller om stykkgodset stabiliserer seg på et noe lavere nivå.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: