Foto: ScanStockPhoto

Sykefravær og statistikk

 1. Sykefravær 3. kvartal 2023

  For 3. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5 prosent. Dette gir en oppgang på 5 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Det er det legemeldte fraværet som bidrar til veksten i det totale sykefraværet, det egenmeldte sykefraværet holdt seg uendret i samme periode.

 2. Sykefravær 2. kvartal 2023

  For 2. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,4 prosent. Dette gir en oppgang på 2,8 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

 3. Sykefravær 1. kvartal 2023

  For 1. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 6,2 prosent. Dette gir en nedgang på 10,9 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

 4. Sykefravær 4. kvartal 2022

  For 4. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 6 prosent. Endringen for det totale sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før ble på 0,3 prosent.

 5. Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2022

  Sykefraværstallene ble ikke like preget av korona i 2. kvartal 2022, som i første kvartal samme år. I 2. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,3 prosent. Endringen av det totale sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før ble på 3,1 prosent.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: