NSAB: Speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter

Hva er NSAB?
  • NSAB står for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser
  • NSAB regulererer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver
  • Avtaleverket, et såkalt "agreed document", har kommet i stand gjennom forhandlinger, og etter avtale, med Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre
  • NSAB ble sist revidert i 2015
  • NSAB Flytting er basert på NSAB/2015 og tilpasset flyttetjenester. (Gjeldende fra 01.01.2017)
  • NSAB Lager er basert på NSAB Flytting og tilpasset lagringstjenester. (Gjeldende fra 01.01.2017)

I tillegg til NSAB, besitter vi også spesialkompetanse innenfor transportlover, transportkonvensjoner, incoterms, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Camilla Raastad, advokat NHO Logistikk og Transport

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: