- Vi er på jobb for dere

Publisert

Det nærmer seg den tiden av året hvor vi pleier å be dere, våre medlemmer, om en ærlig tilbakemelding på hvordan dere opplever NHO Logistikk og Transport.

Vi ber om dette fordi vi er på jobb for dere og deres feedback er viktig for vårt videre arbeid. Dette sier NHO LT sjef, Are Kjensli i forbindelse med utsendelse av NHO LTs medlemsundersøkelse 2020.

2020 har vært annerledes-året og noen av spørsmålene vil kanskje ikke oppleves like relevante i år som tidligere. Vi har allikevel valgt å ikke endre på spørsmålsformuleringene da det vil forstyrre det videre sammenligningsgrunnlaget i årene fremover.

NHO har gjennom årets kjørt egne covid-undersøkelser, som tar opp spørsmål knyttet til drift under pandemien. Undersøkelsen har vært sendt samtlige medlemmer i NHO.

Har dere spesielle kommentarer til dette året, er dere selvsagt velkomne til å legge inn dette i kommentarfeltene i undersøkelsen, eventuelt sende oss dette på epost.

Vår undersøkelse vil etter planen sendes ut i uke 48, og vi håper så mange som mulig vil svare. Undersøkelsen sendes til samtlige kontaktpersoner registrert i våre medlemsbedrifter, så om du mottar undersøkelsen er den til deg.

På forhånd takk for ditt innspill, avslutter Kjensli.

  • Silje Vhile Braaten
  • Kommunikasjonssjef / HMS-rådgiver
  • Pressebilder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: