Bakgrunnsjekk og akkreditering - nye rutiner

Foto: Kuehne + Nagel AS.

Fra 1. mars 2019 ble det innført regelendringer som har betydning for personell som jobber innenfor security-regimet og som tidligere har vært underlagt bestemmelser om kontroll før ansettelse. Fra 1. mars 2020 trådte nye rutiner i forbindelse med søknad i kraft.

På Luftfartstilsynet.no finner man informasjon om gangen i søknadsprosessen, spørsmål og svar om bakgrunnssjekk, veiledninger samt lenke til forskriftene.
For RA godkjente fraktleverandører finnes grundig informasjon på sikker nettportal.


Nye rutiner ved søknad om bakgrunnssjekk
Luftfartstilsynet minner om at med virkning fra 1. mars 2020 sendes politiattest direkte til søkers digitale postkasse eller i posten om søker ikke har digital postkasse. Politiet sender altså ikke lengre originalen direkte til Luftfartstilsynet. Søker må derfor selv sende denne videre til Luftfartstilsynet. Det er derfor en rekke søknader om bakgrunnssjekk står ubehandlet hos Luftfartstilsynet i påvente av utvidet politiattest.

Gyldighetstid for bakgrunnssjekk
Pr i dag utstedes bakgrunnssjekk med gyldighet på 5 år.

Fra 31. desember 2020 skiller regelverket mellom begrepene «standard» og «utvidet» bakgrunnssjekk. Personell med tilgang til identifiserbar flyfrakt vil bli omfattet av bestemmelsen om standard bakgrunnssjekk. Det er ingen vesentlige ulikheter mellom dagens bakgrunnssjekk og standard bakgrunnssjekk utover at gyldighetstiden er forkortet ned fra 5 til 3 år. Bakgrunnssjekk gjennomført før 31.12.2020 er gyldig fram til fastsatt utløpsdato eller senest 30. juni 2023, hva som kommer først, jf. forordning 2015/1998 pkt. 11.1.12.


NFF oppfordrer medlemmene til å sette seg særlig inn i regelverket knyttet til standard og utvidet bakgrunnssjekk, da bestemmelsene er ulike både med hensyn til gyldighetsperiode og krav til hvem som omfattes.

Spørsmål til bakgrunnssjekk?
Luftfarstilsynet kan kontaktes her: / 75 58 50 00

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: