NHO Logistikk & Transport

Innhold

Brudd i forhandlingene for Godsområdet

Foto: NHO Logistikk og Transport, Thor Chr. Hansteen

Partene i forhandlingene om revisjon av Godsavtalene (Overenskomst for transportselskaper i Norge) med NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileier Forbund på den ene side, og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den andre side, klarte ikke å komme til enighet i forhandlinger 8. og 9. september.

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet valgte og bryte forhandlingene, og vil rutinemessig varsle Riksmekleren om bruddet. Tidspunkt for mekling er ikke avklart, men det antas at mekling først vil bli gjennomført i oktober.

 

Berammet mekling for Schenkeroverenskomsten

Meklingen for Schenkeroverenskomsten er nå berammet til 17. og 18. september.

 

Mange meklinger på ventelisten

Det er i år flere oppgjør som går til mekling enn det som er normalt. For tiden venter man på å  iverksette mekling for Vekteroverenskokmsten, Bussområdet, Reiselivsbransjen,  Sokkelavtalene i Nordsjøen, Virke/Handel og Kontor.

 

I tiden fremover vil NHO Logistikk og Transport informere fortløpende ved behov. Tariffinformasjon pr. epost vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført opp på NHO LTs elektrosniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på NHO LTs hjemmeside: www.nholt.no

 

Spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: