NHO Logistikk & Transport

Innhold

Covid-19 gir utslag på sykefraværet

Tallene for sykefravær 1. kvartal 2020 foreligger og vitner om at Covid-19 har vært utslagsgivende for den negative utviklingen i statistikken.

For sektoren transporttjenester og lagring er sykefraværstallet 1. kvartal 2020 på 6,9 %. Vi skal mange år tilbake i tid for å finne et tall som er like høyt. I 3 kvartal 2015 og i 3 kvartal  2017 var vi riktignok oppe på 6,7 %, men ellers har kvartalstallene stor sett ligget +/- 6 %.

Tilsvarende talll i 2019  er 5,7 %.

Endring i sykefraværsprosenten fra  1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 er på hele 19,2 %. For hele NHO området er tallet 14,3 %.

Trenden er den samme i store deler av næringslivet. Noen bransjer innen møbel  og næringsmiddel kan imidlertid vise til en nedgag i sykefraværet fra 1. kvartal 2019.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: