NHO Logistikk & Transport

Innhold

Digitalt medlemsmøte i NHO LT region Nord

Foto: William Iven, unsplash.com

Næringspolitisk sjef i NHO LT Karoline Bjørklund og advokat Camilla Raastad arrangerte 13. mai et digitalt medlemsmøte i samarbeid med NHO LT region Nord.

Tema for møtet var politiske og juridiske problemstillinger knyttet opp mot koronapandemien.

Det ble foretatt en gjennomgang av hvilke tiltak som er iverksatt for transportnæringen spesielt, om kompensasjonsordningen for bedrifter, en orientering om generelle tiltak som skatte- og avgiftslette, permitteringsregler, sykemelding, omsorgspenger mm, samt spesielt aktuelle juridiske saker.

Vi er av den oppfatning at denne gjennomgangen vil kunne være nyttig for mange flere av våre medlemsbedrifter, og ønsker å sette dette opp i flere av våre rgioner.

Ta gjerne kontakt med Karoline Bjørklund eller Camilla Raastad om dette er av interesse.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: