Eksportkontrollwebinar

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI) arrangerer et webinar den 25. november hvor blant annet "Export Control Compliance Guide" vil lanseres. Også Tolletaten er blant innlederne med tema som TVINN, Incoterms, sanksjonsordninger og overtredelsesgebyr.

Eksportkontroll er et viktig virkemiddel for å sikre at lisenspliktige varer og tjenester ikke kommer på avveie. Eksportører har et selvstendig ansvar for sikre at virksomheten er oppdatert på og følger regelverket. Vi vet av erfaring at dette er et område der det er stor etterspørsel etter informasjon og veiledning. Derfor har FSIs eksportkontrollutvalg utarbeidet "FSI Export Control Compliance Guide" som et hjelpemiddel for medlemsbedriftene til å opptre i samsvar med regelverket. Verktøyet, som er tilgjengelig for FSIs medlemsbedrifter, vil bli presentert på webinaret.

Eksportkontroll dreier seg om mye mer enn lisenssøknader og behandling av av disse. Det handler også bl.a. om interne rutiner i bedriftene, spedisjon, sanksjoner og finanisering for å nevne noe. Programmet omfatter et bredt utvalg av problemstillinger knyttet til fagfeltet og vi setter stor pris på at en rekke bidragsytere fra myndigheter og samarbeidspartnere, bl.a. Utenriksdepartementet, Tolletaten, Advokatfirmaet Selmer og DNB, har sagt seg villige til å bidra.

Påmelding og program finnes på arrangementets hjemmeside.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: