NHO Logistikk & Transport

Innhold

Enighet i forhandlingene for spedisjon og havn

Fra venstre: Bjørn Jonassen, forhandlingsleder Fellesforbundet og Are Kjensli, forhandlingsleder for NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet kom i går kveld (1.9.20) til enighet i forhandlinger om revisjon av Speditøroverenskomsten samt Havne- og terminaloverenskomsten. Schenkeroppgjøret går til mekling.

Videre ble NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet enige i forhandlinger om revisjon av Speditøroverenskomsten hvor YTF er part.

På lik linje med frontfaget gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 pr time for de to overenskomstene. Tariffavtalens bestemmelse om garantilønn, med heving av minstelønnssatsene fra 1. februar, slo i år kraftig ut, og innebærer at det ikke var rom for ytterligere tillegg innenfor den økonomiske rammen.

Øvrige endringer i samsvar med frontfaget.

Frist for uravstemning er 25. september 2020.

For NHO Logistikk og Transports medlemmer gjelder som i tidligere oppgjør at de av de tariffbundne medlemsbedriftene som ikke har skriftlige innvendinger til forhandlingsforslaget innen 24. september anses å stemme for.

Mer informasjon om oppgjøret legges ut på www.nholt.no

 

Schenkeroppgjøret går til mekling

NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet kom ikke til enighet i forhandlinger om revisjon av Schenkeroverenskomsten. Fellesforbundet valgt å bryte forhandlingene på kvelden 1. september, og Fellesforbundet vil varsle Riksmekleren om bruddet.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke avklart, men etter Arbeidstvistlovens regler kan meklingen tidligst avsluttes om 16 dager.

 

Forhandling for bussbransjen 2. - 4. september

NHO Transport forhandler Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter forhandler parallelt med de samme arbeidstakerorganisasjonene, pluss fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund. Forhandlingene gjennomføres 2. og 3. september.

NHO Transport vil informere om oppgjøret gjennom transport.no.

En eventuell streik vil ikke omfatte godstransport/lastebilsjåfører.

 

Forhandlinger for godstransport/lastebil 8.-9. september

Forhandlingene mellom NHO Logistikk og Transport/Norsk Lastebileierforbund på den ene side og Norsk Transportarbeiderforbund/Yrkestrafikkforbundet på den andre side gjennomføres tirsdag og onsdag neste uke. Krav ble overlevert mellom partene fredag 28. september.

Mer informasjon om oppgjøret vil bli lagt ut på www.nholt.no 

 

Videre informasjon

I tiden fremover vil NHO Logistikk og Transport informere fortløpende ved behov. Tariffinformasjon pr. epost vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført opp på NHO LTs elektroniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på NHO LT sine hjemmesider, www.nholt.no

Lønn og Tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: