NHO Logistikk & Transport

Innhold

Enighet i frontfaget

Bilde: Cathrine W. Eidal, Norsk Industri

På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør. Les mer i tariffinformasjon nr. 3.

TARIFFINFORMASJON 2020 – NR. 3 – 26.08.2020

Enighet i frontfaget
På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det ble enighet om et generelt tillegg på kr. 0,50 per time.

Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.

Konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter er krevende, og det er avgjørende for konkurransekraften at de lokale oppgjørene tilpasses bedriftenes situasjon.

Begge delegasjonene anbefaler den enighet som er fremforhandlet, og oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer med frist 24. september.

Lønnsoppgjøret har i år hatt et spesielt krevende bakteppe på grunn av koronasituasjonen. Denne har gitt industrien betydelige merkostnader, samtidig som den har ført til den sterkeste økonomiske nedturen i nyere tid. Ettersom situasjonen er mer krevende i mange andre land, går nå eksportindustrien inn i en sterk nedgangskonjunktur. Det er sannsynlig at lønnsutviklingen er fallende i land rundt oss. Leverandørindustrien har også betydelig mindre å gjøre i år, tross positivt skatteforlik før sommeren.

Enighet i meklingene mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag og om ny Overenskomst for byggeindustrien

Det er gitt et generelle tillegg på 50 øre i timen, og oppgjørene er innenfor rammen av frontfaget.

Aktuelle datoer for NHO Logistikk og Transport
31. aug. - 1. sept. : Speditøroverenskomsten, Fellesforbundet
31. aug. - 1. sept.: Schenkeroverenskomsten, Fellesforbundet
31. aug. - 1. sept.: Havne- og terminaloverenskomsten, Fellesforbundet
31. aug. - 1. sept.: Speditøroverenskomsten, YTF
8. - 9. sept.: Overenskomst for transportselskaper, Fellesforbundet
8. - 9. sept.: Overenskomst for transportselskaper, YTF
22. - 23. sept: LKAB-avtalen, Fellesforbundet
23. – 24. sept: Funksjonæroverenskomsten Negotia / Parat / YTF
19. – 20. okt.: Standardoverenskomsten Handel og Kontor

Forhandlingsdatoer med Jernbaneforbundet og Lokomotivmansforbundet er foreløpig ikke berammet.


I tiden fremover vil NHO LT informere fortløpende ved behov. Tariffinformasjon per e-post vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført seg opp på NHO LTs elektroniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på NHO LTs hjemmesider www.nholt.no.

Ved spørsmål kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post: thor.chr.hansteen@nholt.no .

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: