NHO Logistikk & Transport

Innhold

Digital fagdag: Farlig gods - stebarn på ledelsens agenda

Mona Juell, adm. dir. i DHL Global Forwarding og styremedlem i NHO LT, starter programmet med ledelsesperspektivet. Arrangementet er på Teams og tilgjengelig fra pulten i hele landet.

Farlig gods som fagområde er mer omfattende og underlagt strengere myndighetskrav enn mange er klar over. Skade- og risikopotensialet kan være stort, og hvem som er bundet av reglene er ofte uklart. Samtidig er det ofte andre oppgaver i driften som får hovedfokus – slik at farlig gods ufortjent, men lett kan bli en salderingspost med risiko for både eiere, medarbeidere og samfunn.

Alle logistikk- og transportbedrifter skal ha en egen sertifisert sikkerhetsrådgiver eller på annen måte ha tilgang til og utnevnt en slik ressurs. Foretaksledelsen har det formelle ansvar for bedriftens håndtering av farlig gods - uavhengig av det ansvar sikkerhetsrådgiver er pålagt.

Målgruppen for fagdagen er bedriftens ledere, sikkerhetsrådgivere, selgere og andre relevante roller i bedriften.

Ved avslutningen av dagen ønsker vi å ha lagt grunnlag for å etablere bransjens forum for farlig gods, samt et tilknyttet fagutvalg.

Deltakelse på fagdagen er kostnadsfri for tariffbundne medlemsbedrifter. Fagdagen gjennomføres som digitalt seminar / webinar på Teams – med mulighet for kommentarer og spørsmål. Vi vil derfor oppfordre alle medlemsbedrifter over hele landet til å prioritere denne fagdagen om farlig gods.

Hvis du er i tvil om dette temaet er noe for deg, da bør du investere 30 min. i nettkurset «Farlig gods Awareness» som er gratis ved påmelding til fagdagen. Vi håper at alle deltakere har tatt dette kurset som en felles referanseramme for fagdagen.

Tidspunkt: 22.10.2020 kl 1200-1445

Sted: Teams, tilgang sendes etter påmelding.

Pris: Deltakelse er gratis for tariffbundne medlemsbedrifter. Prisen for ikke-tariffbundne bedrifter er kr. 300,- pr. deltaker.

Kurs: Fri tilgang til nettkurset ut fagdagen. Følg lenken i bekreftelsen du mottar på e-post.

Program
 • 12:00 - 12:10
  Velkommen!
  • Thor Christian Hansteen, Advokat, NHO LT, Are Kjensli, Adm. dir. i NHO LT
 • 12:10 - 12:25
  Toppledelse og temaet farlig gods

  Ledelsesperspektivet på farlig gods - seriøsitet, samfunnsansvar og "commitment vs. compliance"?

  • Mona Juell, Adm. dir. i DHL Global Forwarding AS og styremedlem i NHO LT
 • 12:25 - 12:40
  Myndighetskrav

  Bedriftsledelsen kunnskap om og oppfyllelse av myndighetenes krav - gulrot eller pisk?

  • Arne Lærdal, Sjefingeniør, DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • 12:40 - 12:55
  Vareeiers krav

  Vareeiers krav til tredjepart logistikkleverandører

  • Fredrik Andresen, Daglig leder i Batteriretur AS
 • 12:55 - 13:10
  Pause
 • 13:10 - 13:40
  Beste praksis

  Bransjens ansvarlige håndtering av farlig gods

  • Sikkerhetsrådgiverne Inger Kjelsrud, DB Schenker; Jorun Elvbakken, Posten Bring; Henning Håland, Cargonet
 • 13:40 - 13:50
  Kompetansekrav

  Kravet til rolletilpasset FG-kompetanse hos tredjepartlogistikkleverandørene

  • Claus Haals, Leder Kompetanse, NHO LT, FG-prosjektteamet
 • 13:50 - 14:00
  Kompetansetilbud

  NHO LT´s kompetansetilbud for Farlig gods

  • Claus Haals, Leder Kompetanse, NHO LT , FG-prosjektteamet
 • 14:00 - 14:10
  Pause
 • 14:10 - 14:40
  FG-forum og Fagutvalg

  Etablering av bransjens FG-forum og Fagutvalg

  • Claus Haals, Leder Kompetanse, NHO LT
 • 14:40 - 14:45
  Avslutning

  Vi avslutter fagdagen.   

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: