NHO Logistikk & Transport

Innhold

Pila går i riktig retning for NHO LTs medlemsbedrifter

Bilde: Simon Abrams, unsplash.com

NHO har i disse dager gjennomført den 9. korona-relaterte medlemsundersøkelsen. Vi ser at bedriftene tilknyttet NHO LT fortsatt oppgir at de opplever lav etterspørsel og likviditetsproblemer, men tallene går i riktig retning.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO 22. - 24. juni (nr. 9 i rekken)
Totale svar: 3344
NHO LT svar: 50 (forrige undersøkelse, 2. og 3. juni, 48)

 

Oppsummering NHO LTs svar. Tall fra forrige runde, 2.-3. juni, i parantes.
  • 70 % oppgir at de har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre ( 75 % )
  • 58 % oppgir at leverandører har varslet forsinkelser eller  kanselleringer av leveranser  (65 %)
  • 34 % oppgir at de har hatt økt omsetning eller at omsetningen har vært som i fjor (29 %)
  • 32 % oppgir at de har permittert (helt/delvis) mot 54 % i undersøkelsen fra midten av april
  • 16 % har gjennomført oppsigelser (19 %)
  • 20 % har planer om oppsigelser (21 %)
  • 10 % har likviditetsproblemer (8 %)
  • Ingen, altså 0 %, vurderer det som en reel risiko å gå konkurs ( 8 %)

 

Til NHOs artikkel om undersøkelsen

Nyhet korona

Høyere etterspørsel og færre kanselleringer

Dette er trenden for NHO LTs medlemmer, om vi skal tro svarene de har gitt i NHOs 8. medlemsundersøkelse siden korona-epidemien stengte ned Norge.

Nyhet korona

Fremdeles usikkerhet med tanke på bemanningsbehovet fremover

Etter et lite opphold forrige uke gjennomførte NHO en ny medlemsundersøkelse denne uken. Tallene for vår bransje er forholdsvis uendret, med noen unntak.

Nyhet korona

Halvparten har permittert

Halvparten av medlemsbedriftene tilhørende NHO Logistikk og Transport som har svart på denne ukas undersøkelse, oppgir at de har gjennomført permitteringer som følge av korona-viruset. Dette er en økning på 10 % fra forrige uke.

Nyhet korona

Flere permittert og flere i vente

NHOs fjerde medlemsundersøkelse etter at korona-krisen ble endel av vår hverdag viser, ikke uventet, en negativ trend også for NHO LTs medlemmer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: