NHO Logistikk & Transport

Innhold

Pila går i riktig retning for NHO LTs medlemsbedrifter

Bilde: Simon Abrams, unsplash.com

NHO har i disse dager gjennomført den 9. korona-relaterte medlemsundersøkelsen. Vi ser at bedriftene tilknyttet NHO LT fortsatt oppgir at de opplever lav etterspørsel og likviditetsproblemer, men tallene går i riktig retning.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO 22. - 24. juni (nr. 9 i rekken)
Totale svar: 3344
NHO LT svar: 50 (forrige undersøkelse, 2. og 3. juni, 48)

 

Oppsummering NHO LTs svar. Tall fra forrige runde, 2.-3. juni, i parantes.
  • 70 % oppgir at de har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre ( 75 % )
  • 58 % oppgir at leverandører har varslet forsinkelser eller  kanselleringer av leveranser  (65 %)
  • 34 % oppgir at de har hatt økt omsetning eller at omsetningen har vært som i fjor (29 %)
  • 32 % oppgir at de har permittert (helt/delvis) mot 54 % i undersøkelsen fra midten av april
  • 16 % har gjennomført oppsigelser (19 %)
  • 20 % har planer om oppsigelser (21 %)
  • 10 % har likviditetsproblemer (8 %)
  • Ingen, altså 0 %, vurderer det som en reel risiko å gå konkurs ( 8 %)

 

Til NHOs artikkel om undersøkelsen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: