NHO Logistikk & Transport

Innhold

NAVs nye løsning for refusjon av forskuttert lønn ved permittering

Illustrasjonsfoto: Bunker Oil As

I forbindelse med Korona gir NAV lønnskompensasjon til permitterte fra dag 3 til og med dag 20. Hvis virksomheten allerede har betalt ut lønn til permitterte kan NAV refundere lønnen. Arbeidsgiver må da sende inn opplysninger til Nav for at arbeidsgiver og ansatte skal få utbetaling.

Løsningen til NAV utløser både:

Lønnskompensasjon og refusjon (nav.no)

Arbeidsgivere må gjøre to enkle ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte blir utbetalt:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan du sjekke hva du har meldt inn i A-meldingen.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er på plass via min side på nav.no. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Les mer om kompenasjonsordningen her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: