Smittevernkontroll i alle tilsyn

Publisert

Foto: Claudio Schwarz, unsplash.com.

Vi har tidligere understreket viktigheten av å følge opp smittevernreglene for å unngå skarpere tiltak fra myndighetenes side. Nå vil imidlertid smittevernkontroll være en del av alle Arbeidstilsynets tilsyn fremover.

Det er på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet at Arbeidstilsynet nå vil starte opp denne kontrollen.

Arbeidstilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Arbeidstilsynet vil også kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, at de kjenner de tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte i virksomheten, og at de har fått informasjonen på et språk de forstår.

 

Mer informasjon og nyttig verktøy ligger på arbinn.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: