NHO Logistikk & Transport

Innhold

Sykefraværet går ned - også i 2019

Det er ikke til å stikke under en stol at vår bransje har slitt med forholdsvis høye sykefraværs-tall. Pila har imidlertid pekt i riktig retning i flere år på rad. Det var derfor gledelig å se at tallene for 2019 fortsetter den gode trenden.

Det er NHO ved avdeling Lønn og tariff som hvert kvartal utgir oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

Tallene er basert på data fra SSB.

Merk

I årene frem til 2019 var det i tallene tatt høyde for feriekorrigering. Fra 2019 er ikke feriekorrigering lengre en metode som benyttes i beregningene. I statistikken nedenfor er det tatt høyde for dette, og tallene for 2019 og tidligere år er sammenlignbare.
Tallene fra tidligere år  benyttet i statistikken i denne artikkelen kan imidertid av denne grunn avvike fra tidligere publiserte statistikker. 

Les også

Nyhet, HMS, Tariff

Positiv utvikling for bransjens sykefravær

Tallene for 2018 er klare og ser man på snittet for vår bransje de siste 4 år vises en pil som går rett vei. Også hvis man ser på utviklingen for 4. kvartal siden 2015 er denne positiv.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: