- Godt å være en del av et fellesskap

Publisert

Foto: Joshua Ness.

Det er en av faktorene som trekkes frem som årsak til at bedrifter er medlemmer i NHO LT, ifølge vår medlemsundersøkelse gjennomført før jul. Dette, i tillegg til nettverksbygging, omdømme og tilgang til juridiske tjenester. Kanskje ikke så rart da, at mange bedrifter også har meldt seg inn i korona-året 2020. For er det ikke nettopp i motgang man ser verdien i å stå sammen?

- I løpet av 2020 har vi dessverre hatt noen utmeldinger som følge av nedleggelser og konkurser. Det har vært et tøft år, som også har rammet virksomheter hos oss. Dette til tross har medlemsmassen økt med nær 10% dette siste året, og medlemstallet pr. i dag er 487. Dette er selvsagt en gledelig utvikling, uttaler adm. direktør i NHO LT Are Kjensli.

Behov for en støttespiller

- NHO LT er i dag alene om være landsforening for virksomheter innen godstransport, noe jeg mener kan være en viktig årsak til den positive utviklingen i antall medlemmer. I tillegg har vi gjennom det siste året vært svært tett på relevante myndigheter i forhold til koronaregelverk og -restriksjoner som berører vår bransje. Hele administrasjonen har daglig hatt kontakt med flere av våre medlemmer, både for å lytte til hvor "skoen trykker", men også for å bidra med støtte og hjelp, det være seg juridisk bistand, kompetanseutvikling eller tilgang på informasjon. Fellesskapsfølelsen har alltid stått sterkt i vår bransje, men har kanskje kommet enda bedre frem i dette tøffe året, sier Kjensli.

Også NHO-medlem

Som medlem i NHO LT er man også medlem i NHO. Foruten å være en politisk bauta for norsk næringsliv, tilbyr NHO mange matnyttige medlemstjenester. Arbeidsgiverportalen Arbinn er et av tilbudene som har fått en enorm økning i brukere - på hele 60 % - i forhold til året før.

Sterkere med flere i ryggen

NHO LT er til for medlemmene. En større medlemsmasse bidrar til bedre gjennomslagskraft for foreningen, noe som igjen kommer medlemmene til gode. Det skal lønne seg å være medlem!
Vi ønsker gamle, nye og potensielle medlemmer velkomne til å kontakte oss for en prat.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: