Speditør-/befraktertrainees – suksessen fortsetter!

Årets opptak av 2021-kullet er i full gang for å fylle 17 traineeplasser - herav seks trainees hos en og samme bedrift! Det er fortsatt ledige plasser i programmet om dere ønsker trainee!

Tallenes tale

Bransjens oppslutning om traineeprogrammet er imponerende stor. Inklusive årets vertsbedrifter teller vi i en skrivende stund siden 2018, i alt 75 trainees hos 33 vertsbedrifter. I disse 4 årene har 12 vertsbedrifter hatt trainees i både 2, 3 og 4 kull. I 12 tilfeller har bedrifter hatt 2 eller flere trainees pr. år.

Dyktige trainees

Leverer traineeprogrammet dyktige ungdommer til bransjen – spør interesserte vertsbedrifter? Tallene ovenfor taler derfor sitt klare språk. Helt unntaksvis får ikke trainees tilbud om fast ansettelse etter traineeperioden. Bare fornøyde vertsbedrifter kommer igjen år etter år med ønske om alt fra 2 til 4 trainees hver.

Kjønnsbalanse

Traineeprogrammet har tatt inn over seg NHO LT-styrets ambisjon om en bedre kjønnsbalanse. Derfor ønsker vi at til hver posisjon er minst 1 kvinnelig kandidat, samt at det endelig 2021-kullet har minst 50 % kvinner.

Mer informasjon

Her kan du se . Ønsker du mer informasjon om årets traineeprogram så bare ta kontakt med Claus Haals på tlf. 480 69 000 eller claus.haals@nholt.no

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: