Fall i omsetning sammenlignet med samme periode i fjor

Nyhet, Tall og fakta, HMS

Publisert

Nesten 60 % oppgir at omsetningen er lavere i år sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene for permitterte er stabile fra sist undersøkelse.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO 2. - 9. februar (nr. 16 i rekken)
Totale svar: 3726
NHO LT svar: 58 (forrige undersøkelse, 4. - 6. januar: 47)

 
Resultater uke 5 mot resulater uke 1
 • 60 % oppgir at etterspørselen har gått ned i løpet av de siste 4 ukene, og/eller at de har oppplevd kansellering av ordre. Økning fra 40 % fra uke 1.

 • Omsetningstall sammenlignet med samme periode i fjor oppis å være betraktelig lavere. 59 % oppgir lavere omsetning. I uke 1 var svarprosenten 34 på dette spørsmålet.

 • På spørsmål knyttet til permitterte pr. i dag og planer for permittering er resultatene uendret fra uke 1. 26 % oppgir at de har ansatte permittert i dag og 28 % oppgir at de vil ha ansatte permittert også noen uker frem i tid.

 • 16 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser og dette er så og si uendret fra uke 1.

 • Når det kommer til planer om oppsigelse ser vi imidlertid en økning fra forrige runde. Nå svarer 19 % at de har planer om oppsigelse som følge av viruset. Tilsvarende tall i januar var 9%.
 • Kun 2 % anser det som en reell risiko at bedriften går konkurs - ned fra 6 % i januar.

Når det gjelder konsekvenser av innreiserestriksjonerne for de bedriftene som oppgir at de benytter utenlandsk arbeidskraft, er det forsinkelser på prosjekt/eller underleverandør, redusert omsetning, mangel på arbeidskraft og økte kostander som oppgis. 

Bedriftene blir også spurt om hvilke utfordringer som har vært størst i korona-året og NHO LTs medlemmer har prioritert utfordringene på følgende måte:
 • tilpasse arbeidsplass iht. smittevernsregler - 34 %
 • lavere etterspørsel - 34 %
 • stadig skiftende regler - 29 %
 • holde produksjonen oppe med ansatte på hjemmekontor - 29 %
 • sosial nedstengning - 28 %
 • reiserestriksjoner - 19 %
 • støttetiltak har ikke vært tilstrekkelige - 9 %
 • vanskelig å forstå støttetiltakene - 9 %
 • tilgang til innsatsfaktorer og leveranser - 3 %

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: