Generalforsamling 2021

Publisert

Møtes vi her i mai?.

Det er vanskelig å spå hvordan hverdagen vil se ut nærmere sommeren. Vil vi møtes mer, eller vil det fremdeles være teams, zoom og skype som gjelder? Medlemsmøter og Generalforsamlinger vil uansett gjennomføres, og her er en oversikt over viktige datoer.

Generalforsamling NHO Logistikk og Transport - 7. mai

NHO Logistikk og Transports Generalforsamling vil arrangeres fredag 7. mai. Som i fjor har vi planlagt et fysisk arrangement i Drammen i forbindelse med Generalforsamlingen, med Get together torsdag 6. mai, og Generalforsamling og Faglig forum 7. mai. Det er viktig for oss å understreke at vi parallelt planlegger for en digital gjennomføring. Vi vil forholde oss til de enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger fra myndighetene. 

Årsmøte Norske Flyspeditørers Forening - 7. mai

Norske Flyspeditørers Forening vil også arrangere sitt årsmøte den 7. mai, og vil følge innretning til NHO Logistikk og Transport.

Årsmøte Region Øst - 22. april

På lik linje med NHO LT og NFF, planlegger også Region Øst både en fysisk og en digital versjon av sitt årsmøte. Dato er satt til  22. april, og det er booket inn for en fysisk gjennomføring på Fredriksten Festning. Om det lar seg gjennomføre, vil det som foregående år i tilnytning til årsmøtet gjennomføres et interessegruppemøte i Bil, Bane og Toll. Også dette arrangementet vurderes fortløpende i forhold til mulighet for gjennomføring. 

 

Vi håper selvsagt at vi vil få mulighet til å se dere, ikke gjennom skjerm, men på "vanlig" vis. Dette må vi imidlertid komme tilbake til når det nærmer seg.

Vi håper at dere uansett allerede nå vil legges inn datoene i deres kalendere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: