NHO Logistikk & Transport

Innhold

Lønnsoppgjøret 2021

Nyhet, Tariff

Publisert

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene, som endringer i tekst, avtaler om ferie, permisjon og lignende.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Utvalgets hovedrapport, grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2021, ble lagt frem mandag 15.februar. Overlevering av krav vil finne sted mandag 15. mars.

På grunn av Covid 19-situasjonen er det foretatt omfattende tilpasninger i forhold til hvordan forhandlingene og eventuell mekling vil gjennomføres. Du vil løpende finne oppdaterte saker om årets oppgjør på nho.no.

Det er NHO som er part i forhandlingene, og det er NHO som orientere tariffbundne bedrifter og andre om utviklingen i forhandlingene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: