Lønnsoppgjøret: Disse bedriftene blir rammet ved streik

Publisert

LO og YS har kunngjort hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik ved et eventuelt brudd i meklingen natt til 11. april.

Forhandlingene om mellomoppgjøret foregår sentralt mellom LO og NHO, samt mellom YS og NHO, og forhandlingene skal i utgangspunktet kun dreie seg om lønnsregulering for det kommende året. Det er uvanlig med streik i forbindelse med mellomoppgjør.

NHO har også ansvaret for å informere medlemsbedriftene om situasjonen. Det er dermed viktig å følge med på www.nho.no.

Dagens plassfratredelse innebærer at en eventuell streik også vil ramme godstransport.
https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/artikler/disse-blir-rammet-ved-streik/

Status etter plassfratredelsene som er varslet 6. april er som følger:

Handel og Kontor har varslet plassfratredelse for de organiserte funksjonærer hos følgende medlemmer i NHO Logistikk og Transport:

  • B. H. Ramberg, Skedsmokorset
  • Bring Cargo, Bergen, Oslo, Tananger
  • DHL Express, Skedsmokorset, Gardermoen
  • DHL Global Forwarding, Larvik, Skedsmokorset
  • PostNord, Langhus, Oslo, Trondheim
  • Schenker, Sandefjord, Oslo, Bodø, Kristiansand, Narvik, Rolvsøy, Sandnes, Tromsø, Trondheim, Ålesund
  • TNT, Lillestrøm
  • UPS, Oslo
  • Samskip Logistics, Tananger

Fellesforbundet har i denne omgang ikke varslet plassfratredelse for noen organiserte terminalarbeidere / havnearbeidere / sjåfører hos noen av NHO Logistikk og Transports medlemmer.

Yrkestrafikkforbundet har i denne omgang ikke varslet plassfratredelse for noen organiserte terminalarbeidere / sjåfører hos noen av NHO Logistikk og Transports medlemmer.

Plassfratredelsene som er varslet kan utvides med fire dagers varsel utvides til å omfatte flere arbeidstakere som er bundet av samme eller andre overenskomster.

Lønn og Tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: