Næringstransport uten utslipp – er det mulig, og hvordan?

Publisert

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Hva er alternativet til fossilt drivstoff? Hva er teknologistatus for ulike kjøretøygrupper? Hva koster det å omstille seg – og hvor er barrierene? Hvilke ordninger finns for hjelp og støtte? Bli med på webinar!

11. mars lanserer vi Grønt landtransportprogram. På lanseringswebinaret får du svar på mange spørsmål, og inspirasjon til hva du kan gjøre.


I tillegg til Grønt landtransportprogram møter du blant annet:

  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • Transportøkonomisk Institutt, Erik Figenbaum og Inger Beate Hovi
  • Miljøstiftelsen ZERO, Christine Holtan Bøgh - fagansvarlig transport
  • Enova SF, Gunnel Fottland - markedssjef transport
  • Grønt skipsfartprogram, Narve Mjøs - direktør
  • Asko, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift, Partifrakt, Felleskjøpet Agri og flere bedrifter

Møteleder: Aslak Bonde

 
Hva er Grønt landtransportprogram?

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.
Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.
Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: